Styremedlemmer

Ingar Pettersen (Styreleder)

Kjell Magne Tveit (Nestleder)

Per Oscar Bremer (Styremedlem)

Mona-Elisabeth Revheim (Styremedlem)

Janne Pedersen (Styremedlem)

Jo Døhl (Styremedlem)

Einar Mantor Iversen (Styremedlem)