Styremedlemmer

Ingar Pettersen (Styreleder)

Kjell Magne Tveit (Nestleder)

Per Oscar Bremer (Styremedlem)

Paulina Due-Tønnessen (Styremedlem)

Janne Pedersen (Styremedlem)

Jo Døhl (Styremedlem)

Anne Toril Aalvik (Styremedlem)