Forskning

Forskning

PET i medisinsk og biologisk forskning

Til PET-studier kan man i prinsippet bruke alle typer kjemiske byggesteiner som kroppen trenger for å bygge opp celler og vev, eller man kan bruke hormoner, medisiner eller ulike andre stoffer som påvirker kroppen. For at man skal kunne gjøre målinger i en PET-skanner, må hvert molekyl være merket med en radioaktiv isotop (variant av grunnstoff) . Slike radioaktive atomer kan for eksempel være isotoper av karbon, oksygen, nitrogen, fluor, jod eller kopper. I utgangspunktet kan man merke de fleste molekyler radioaktivt, uten at det forstyrrer molekylenes normale funksjon.

Sammen med de meget følsomme PET/CT-skannerne gir slike forbindelser unike muligheter for medisinsk forskning. Man kan gjøre nøyaktige målinger etter injeksjon av mindre enn en milliarddels gram av et slikt stoff, følge dets vandring i kroppen og måle nøyaktig hvor mye som tas opp i et hvilket som helst liten del av kroppen. Mengden av radioaktivitet som anvendes er så lav at strålingsdosen fra en slik undersøkelse blir omtrent som fra en større røntgenundersøkelse.

"Vitenskapelige fremskritt innen billedbehandling, nukleær medisin og biokjemi har gradvis beveget seg fra det intuitive i retning av ”presisjonsmedisin”. Forskning som hjelper til  med å stille mer presise diagnose, bør prioriteres av nasjonale helsemyndigheter. Presisjonsmedisin reduserer kostnadene.”

Clayton M. Christensen, Professor i Business Administration, Harvard School of Business, 2009