Administrerende direktør og styremedlemmer

Administrerende direktør og styremedlemmer

Thor Audun Saga (administrerende direktør)

Bjørn Fuglaas (styreleder)

Glenn Ruud (Nestleder)

Pauline Due -Tønnessen (Styremedlem)

Jo Døhl (Styremedlem)

Eivor Hernes (Styremedlem)

Janne Pedersen (Styremedlem)

Abelone Tislevoll (Styremedlem)

Andreas Drangevåg (Observatør)

Karoline Hartvig (Vara)