Offentlige rapporter

Offentliggjøring av verdioverføringer

En oversikt over verdioverføringer er gitt under:

  • Total sum overført til HCP i NOK                                                    10 000 kr  
  • Total sum overført til HCO offentliggjort på individuelt nivå i NOK 0 kr                                                                   
  • Total sum overført til HCO aggregert nivå i NOK                            0 kr                                                                        

Total sum av aggregert overføring til forskning og utvikling (R&D) i NOK  0 kr                                                     

Aktsomhetsvurdering

En aktsomhetsvurdering av NMS ligger vedlagt.