Om Syklotronsenteret

Cyclotron walkaround + a look inside

X

Om Syklotronsenteret

Syklotronsenteret (Norsk medisinsk syklotronsenter AS) eies av Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Universitet i Oslo. Vi har produksjonslokalene våre på Rikshospitalet i Oslo, og kontorlokaler i Oslo Cancer Cluster Innovation Park på Montebello. Selskapet er opprettet for å utvikle og produsere radiofarmaka til bruk i PET-undersøkelser.

Syklotronsenteret er den største enkeltsatsingen på avansert medisinsk forskning og diagnostikk som er gjennomført i Norge, og er kommet i stand som et spleiselag mellom GE Healthcare AS, Norges Forskningsråd og Kunnskapsdepartementet.

I selskapets lokaler har vi en syklotron for produksjon av radioisotoper. I tillegg har vi laboratorier hvor vi produserer de radioaktive produktene som benyttes ved PET-undersøkelser, og for kvalitetskontroll, Disse laboratoriene tilfredsstiller krav til farmasøytisk produksjon og strålevern.

I tillegg leverer vi radioaktive isotoper til GE Healthcare AS, som produserer det mest brukte produktet til PET-undersøkelser (FDG).