Hva er PET

Hva er PET?

X

Overlege Tore Bach-Gansmo forklarer hva PET er, og hva det brukes til.

Hva er PET

PET er et verktøy som hjelper når man skal utrede pasienter med ulike sykdommer. Det kan være kreft, nevrologiske sykdommer, hjerte- og karsykdommer eller betennelsestilstander. Undersøkelsen skjer ved at pasienten får injisert "målsøkende" molekyler. Disse molekylene er radioaktivt merket, slik at man kan følge dem rundt om i kroppen. De vil hope seg opp i større grad i sykt vev enn i friskt vev. Strålingen fra disse molekylene fanger man opp med en detektor, og de blir omdannet til et bilde.

Selve undersøkelsen skjer i en skanner, normalt etter en ventetid på inntil tre kvarter for at molekylene skal fordeles i kroppen. PET utnytter det faktum at de radioaktive isotopene man har fått injisert i kroppen er ustabile. Når disse omdannes til stabile isotoper, sendes det ut partikler. Disse partiklene kalles positroner. De reagerer med elektroner i vevet og omdannes til gammastråling. Denne strålingen sendes ut i to retninger samtidig.  Skanneren som pasienten ligger i, har en ring av detektorer. Disse fanger  gammastrålingen, og man kan da peile seg tilbake til nøyaktig hvor i kroppen strålingen kommer fra. Ved å lagre denne informasjonen oppå et CT eller MR bilde, kan man lage et bilde av det syke vevet.