Produkter

Produkter

SteriPET, Fludeoksyglukose (18F)

Fludeoksyglukose (18F) er indisert for positronemisjonstomografi (PET)-bildefremstilling hos voksne og barn.

SteriPET produseres på kontrakt for GE Healthcare. Ta kontakt med GE Healthcare eller se SPC for mer informasjon: https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/05-3635.pdf

Axumin, Fluciklovin (18F), FACBC

Axumin er indisert for positronemisjonstomografi (PET)-bildefremstilling for påvisning av residiv av prostatakreft hos voksne menn med et mistenkt tilbakefall, basert på forhøyede nivåer av prostataspesifikt antigen (PSA) i blodet etter primær kurativ behandling.

Axumin produseres på kontrakt for Blue Earth Diagnostics Ltd. Se SPC for mer informasjon: http://www.ema.europa.eu/docs/no_NO/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004197/WC500230834.pdf

Flutemetamol (18F)

Flutemetamol (18F) produseres på kontrakt for GE Healthcare. Ta kontakt med GE Healthcare for mer informasjon.

Natriumfluorid (18F) NMS, [18F]NaF

Natriumfluorid (18F) positronemisjonstomografi (PET) er indisert for funksjonell billdedtaking for sykdommer der unormalt endret osteogen aktivitet er det diagnostiske målet. Følgende indikasjoner er særlig blitt dokumentert:

- Deteksjon og lokalisering av benmetastaser ved kreft hos voksne.

- Som hjelpemiddel i evaluering av ryggsmerter av tvetydig opprinnelse hos voksne, når konvensjonelle bildebehandlinger bildemodaliteter ikke er entydige.

- Som hjelpemiddel ved påvisning av forekomst av beinlesjoner relatert til mistenkt barnemishandling

TSPO (18F), GE-180, Flutriciclamide (18F)

TSPO (18F) produseres for kliniske studier.

PSMA-1007 (18F)

PSMA-1007 (18F) produseres for bruk på godkjenningsfritak, hovedsakelig for diagnose av prostatakreft.