Produkter

Produkter

SteriPET, Fludeoksyglukose (18F)

Fludeoksyglukose (18F) er indisert for positronemisjonstomografi (PET)-bildefremstilling hos voksne og barn.

SteriPET produseres på kontrakt for GE Healthcare. Ta kontakt med GE Healthcare eller se SPC for mer informasjon: https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/05-3635.pdf

Axumin, Fluciklovin (18F), FACBC

Axumin er indisert for positronemisjonstomografi (PET)-bildefremstilling for påvisning av residiv av prostatakreft hos voksne menn med et mistenkt tilbakefall, basert på forhøyede nivåer av prostataspesifikt antigen (PSA) i blodet etter primær kurativ behandling.

Axumin produseres på kontrakt for Blue Earth Diagnostics Ltd. Se SPC for mer informasjon: http://www.ema.europa.eu/docs/no_NO/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004197/WC500230834.pdf

Flutemetamol (18F)

Flutemetamol (18F) produseres på kontrakt for GE Healthcare. Ta kontakt med GE Healthcare for mer informasjon.

Natriumfluorid (18F), [18F]NaF

Natriumfluorid (18F) brukes i positronemisjonstomografi (PET)-bildefremstilling for beskrivelse av beinmetabolisme.

TSPO (18F), GE-180, Flutriciclamide (18F)

TSPO (18F) produseres for kliniske studier.