Produkter

Produkter

[18F]NaF

[18F]NaF er et PET radiofarmakon som brukes ved skjelettscintigrafi (f. eks deteksjon av skjelettmetastaser). Legemidlet blir injisert i en vene og etter 30-90 minutter starter avbildningen.  Produktet består av radioaktivt fluor [18F] som natriumsalt i vannløsning, halveringstiden for isotopen er 110 minutter. [18F]-NaF har siden 70-tallet blitt brukt til diagnostiske formål, men bruk av 99mTc-fosfonater har de siste årene dominert ved skjelettscintigrafi. Moderne PET-skannere og egenskapene til [18F]-NaF i denne forbindelse har imidlertid igjen aktualisert bruken av dette radiofarmakonet.