Helsepersonell

Denne seksjonen er beregnet for henvisere av radiologiske tjenester og for annet helsepersonell. I menyen til venstre finner du også kontaktinformasjon ved behov for øyeblikkelig hjelp, og nærmere informasjon.

Har du synspunkter, innspill og forslag til forbedringer: Ta kontakt med adm.dir. Thor Audun Saga