Syklotronsenteret (Norsk medisinsk syklotronsenter AS) er et offentlig AS som er etablert for å produsere og utvikle kortlivede radioaktive farmasøytiske produkter (radiofarmaka) til bruk i PET (Positron EmmisjonsTomografi)-skanninger. Syklotronsenteret utfører ikke PET-skanning selv, men leverer radiofarmaka til PET-klinikker i Norge.