Henvisninger til PET

Rikshospitalet

PET-senteret:
Åpningstid 07:45-15:15
Telefon: 23 07 63 00

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk for diagnostikk og intervensjon
Avdeling for radiologi og nukleærmedisin
Seksjon Nukleærmedisin
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Radiumhospitalet

Nukleærmedisin/PET:
Nukleærmedisin/PET:
Åpningstid 07:45-15:15
Telefon: 22 93 58 38
eller 22 93 58 37

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk for diagnostikk og intervensjon
Avdeling for radiologi og nukleærmedisin
Seksjon Nukleærmedisin
Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Ullevål sykehus

Seksjon nukleærmedisin:
Åpningstid 07:45-15:15
Telefon: 22 11 93 50

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk for diagnostikk og intervensjon
Avdeling for radiologi og nukleærmedisin
Seksjon Nukleærmedisin
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Aleris Sykehus & Medisinsk senter – Oslo

Kreftsenteret ved
Koordinator Trude Ibenfeldt
Telefon: 22 54 11 88

Postadresse:
Aleris Sykehus & Medisinsk senter - Oslo
Kreftsenteret
Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo