Indikasjoner

Indikasjon onkologisk PET/CT

 1. Diagnostisk for å skille malignt fra benignt vev (f.eks. solitære lungetumores, veilede biopsitaking)
 2. Primær stadieinndeling (N og M-klassifikasjon av nylig diagnostisert cancer)
 3. Hjelp til innstilling av strålevolum ved ekstern strålebehandling
 4. Monitorere behandlingsrespons (kjemoterapi, strålebehandling, kjemoradiering)
 5. Evaluering av behandlingsrespons etter avsluttet behandling (kjemoterapi, strålebehandling, kombinert terapi, kirurgi.
 6. For å skille arrvev og nekrose fra rester av viabelt tumorvev etter avsluttet behandling (f.eks. lymfom)
 7. Mistanke om recidiv (tumor, økende tumormarkører som CA125, CEA, Tg, calcitonin)
 8. Stadieinndeling av recidiv (N og M-klassifikasjon)
   

De vanligste krefttypene hvor FDG PET vil kunne være nyttig:

 1. Solitær lungetumor av usikker etiologi
 2. Lungekreft
 3. Lymfom
 4. Maligne melanom
 5. Kolorektal
 6. Ovarial
 7. Cervixcancer
 8. Brystkreft
 9. Hode/hals plateepitelkarcinom
 10. Testikkelkreft
 11. Øsofagus
 12. Thyreoideacancer
 13. Hjernetumores
 14. Bløtvevssarkomer
 15. Bensarkomer
 16. Nyre og blære
 17. Rhabdomyosarcom
 18. Ukjent origo (plateepitelcarcinom ØNH-området, adenocarcinom, paraneoplastisk syndrom)
 19. Kreftmistanke (avmagring, feber av ukjent årsak, paraneoplastiske symptome

 

Indikasjoner nevrologi

 1. Epilepsi. Lokalisering av epileptiske foci
 2. Demens –Parkinsons, Alzheimer, Levy body demens