Er du i målgruppen?

PET-undersøkelser benyttes hovedsakelig til pasienter som allerede har fått konstatert at de er syke ved hjelp av andre diagnostiske metoder som CT eller MR. PET benyttes i liten grad som en første undersøkelse av pasienter, først og fremst på grunn av faren for falske positive funn.

Er du tvil om du bør ta en PET-undersøkelse, bør du snakke med din fastlege eller behandlende spesialist. Fastlege eller spesialist kan henvise deg videre til PET-undersøkelse.