Samfunn

Antall personer 67 år og eldre ligger an til å vokse fra 0,6 millioner i 2009 til rundt 1,5 millioner i 2060 (kilde SSB). Dette vil medføre et betydelig økt press på helsevesenet, da antallet mennesker med demens, ulike typer kreft, hjerte- og kar-sykdommer vil øke betydelig. Det er viktig at hver eneste helsekrone brukes på beste måte. PET-undersøkelser er en effektiv metode for å stille presise diagnoser som benyttes i planlegging av behandling og ikke minst for å undersøke effekten av behandlingen for en rekke av sykdommene assosiert med en aldrende befolkning. Ved en fornuftig anvendelse av PET kan man unngå å bruke unødige ressurser på behandlinger som ikke har effekt, og pasienten vil unngå unødige plager og samfunnet vil kunne spare penger. Ukritisk bruk av PET-undersøkelser kan imidlertid ha en motsatte effekt, da metoden er heftet med en viss andel falske positive.