Personvernerklæring for 'Kontakt'

Dersom du kontakter oss via kontaktskjemaet, samler vi kun inn informasjon om ditt navn og din epost-adresse slik at vi kan ta kontakt tilbake til deg og svare på din henvedelse.
 

Hva er personvern?

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.
 
All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.
 
Norsk medisinsk syklotronsenter AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi samler inn. Det innebærer at det er Norsk medisinsk syklotronsenter AS som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. All håndtering av personopplysninger vil foregå i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
 
Norsk medisinsk syklotronsenter AS skal ikke behandle personopplysninger i større utstrekning enn nødvendig for å oppfylle virksomhetens formål. 
 

Hvordan deler vi opplysninger om deg?

Vi kommer ikke til å dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen.
 

Retting og sletting av personopplysninger

Du kan kreve å få dine personopplyninger slettet etter å ha sendt inn dette skjemaet. Det kan gjøres ved å rette en henvendelse til 21 45 60 90 (08:00-16:00). Innsendte opplysninger til dette skjemaet vil bli destruert automatisk etter 1 måned.
 

Sikkerhet

Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningslovens §§ 13 – 15 med forskrifter. Databehandler skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene.
 
Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens § 2-6 skal skje ved at databehandler melder avviket til behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.
 
Når du går inn på våre nettsider startes en sikker sesjon. Du kan forsikre deg om at sidene er kryptert (https) ved å klikke på hengelåssymbol som vises i din.
 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på 21 45 60 90 (08:00-16:00)