Ansatte

Ansatte

Thor Audun Saga
Administrerende direktør

Vivi Høgstedt Strehl
Økonomisjef

Dag-Erik Heggli
Prosjektdirektør

Tina Solvang Tungen
IT- og valideringsleder

Avdeling for Kvalitetssikring

Assia Allou
Kvalitetsleder

Ørjan Leiknes Apeland
QP, QPPV og QA Officer 

Teknisk avdeling

Anne Toril Aalvik
Teknisk leder og strålevernkoordinator

Einar Mantor Iversen
Senioringeniør

Gaute Grønnevik
Syklotronoperatør

Inghild Økland
Syklotronoperatør

Ingeborg Sandaker
Syklotronoperatør

Avdeling for Produksjon

Naresh Reddy
Produksjonsleder

Einar Tovås
Nestleder, Produksjon

Geir Valen Pettersen
Produksjonsingeniør og HMS-koordinator

Henning Evensen
Produksjonsingeniør

Marie Vigmostad
Produksjonsingeniør

Petter Bakken
Produksjonsingeniør

Thor Inge Wilhelmsen
Produksjonsingeniør

Avdeling for Kvalitetskontroll

Bjørn Nordnes
Kvalitetskontrolleder

Marit Kristin Lund
Nestleder, Kvalitetskontrol

Emily Hauge
Kvalitetskontrolltekniker

Linda McKay
Kvalitetskontrollingeniør

Sibel Tektas
Kvalitetskontrollingeniør

Simen Snellingen
Kvalitetskontrollingeniør

Steffan Kvilhaug Kinn
Laboratoriemedarbeider

Avdeling for Forskning og Utvikling

Syed Nurrudin
Seniorforsker, produksjonsingeniør

Gjermund Henriksen
Forskningsdirektør

Dag Erlend Olberg
Utviklingssjef