Ansatte

Ansatte

Thor Audun Saga
Administrerende direktør

Vivi Høgstedt Strehl
Økonomisjef

Dag-Erik Heggli
Prosjektdirektør og QP

Tina Solvang Tungen
IT- og valideringsleder

Avdeling for Kvalitetssikring

Assia Allou
Kvalitetssikringsleder

Ørjan Leiknes Apeland
QP, QPPV og QA Officer 

Teknisk avdeling

Anne Toril Aalvik
Teknisk leder og strålevernkoordinator

Einar Mantor Iversen
Senioringeniør

Jan Rokne
Avdelingsingeniør

Ingeborg Sandaker
Syklotronoperatør

Avdeling for Produksjon

Naresh Reddy
Produksjonsleder

Einar Tovås
Nestleder, Produksjon

Geir Valen Pettersen
Produksjonsingeniør og HMS-koordinator

Henning Evensen
Produksjonsingeniør

Marie Vigmostad
Produksjonsingeniør

Petter Bakken
Produksjonsingeniør

Thor Inge Wilhelmsen
Produksjonsingeniør

Avdeling for Kvalitetskontroll

Bjørn Nordnes
Kvalitetskontrolleder

Marit Kristin Lund
Nestleder, Kvalitetskontroll

Emily Hauge
QA og QC Officer

Linda McKay
Kvalitetskontrollingeniør

Sibel Tektas
Kvalitetskontrollingeniør

Simen Snellingen
Kvalitetskontrollingeniør

Steffan Kvilhaug Kinn
Kvalitetskontrollingeniør

Avdeling for Forskning og Utvikling

Syed Nurrudin
Seniorforsker, Senior produksjonsingeniør

Gjermund Henriksen
Forskningsdirektør

Dag Erlend Olberg
Utviklingssjef