Ansatte

Ansatte

Thor Audun Saga
Administrerende direktør

Vivi Høgstedt Strehl
Økonomisjef

Assia Allou
Kvalitetsansvarlig/QP/QPPV

Anne Toril Aalvik
Teknisk leder og strålevernkoordinator

Naresh Reddy
Produksjonsleder

Tina Solvang Tungen
IT- og valideringsleder
Leder for kvalitetskontroll

Einar Mantor Iversen
Senioringeniør

Simen Snellingen
Ingeniør, kvalitetskontroll

Geir Valen Pettersen
Produksjonsingeniør og HMS-koordinator

Syed Nurrudin
Senioringeniør, produksjon

Ørjan Leiknes Apeland
Quality Assurance officer 

  

 

 

Emily Hauge
Tekniker, kvalitetskontroll
 
Gaute Grønnevik
Syklotronoperatør
 
Inghild Økland
Syklotronoperatør
 
Ingeborg Sandaker
Syklotronoperatør

 

R&D

Gjermund Henriksen
Forskningsdirektør

Dag Erlend Olberg
Utviklingssjef/seniorforsker

Syed Nurrudin
Seniorforsker