Ansatte

Ansatte

Ledergruppen

Thor Audun Saga
Administrerende direktør

Vivi Høgstedt Strehl
Økonomisjef

Naresh Reddy
Driftsdirektør

Tom Andersen
Projektdirektør

Tina Solvang Tungen
IT- og valideringsleder

Tove Igeland
Kvalitetssikringsleder

Anne Toril Aalvik
Teknisk leder og strålevernkoordinator

Ørjan Leiknes Apeland
Produksjonsleder 

Bjørn Nordnes
Kvalitetskontrolleder og QP

Avdeling for Forskning og Utvikling

Syed Nurrudin
Seniorforsker

Gjermund Henriksen
Forskningsdirektør

Dag Erlend Olberg
Utviklingssjef og QP