Ansatte

Ansatte

Thor Audun Saga
Administrerende direktør

Vivi Høgstedt Strehl
Økonomisjef

Tina Solvang Tungen
IT- og valideringsleder

Naresh Reddy
Driftsdirektør

Avdeling for Kvalitetssikring

Assia Allou
Kvalitetssikringsleder

Teknisk avdeling

Anne Toril Aalvik
Teknisk leder og strålevernkoordinator

Einar Mantor Iversen
Senioringeniør

Jan Rokne
Avdelingsingeniør

Ingeborg Sandaker
Syklotronoperatør

Christopher Olberg
Syklotronoperatør

Avdeling for Produksjon

Ørjan Leiknes Apeland
Produksjonsleder 

Einar Tovås
Nestleder, Produksjon

Geir Valen Pettersen
Produksjonsingeniør og HMS-koordinator

Henning Evensen
Produksjons- og QA-ingeniør

Marie Vigmostad
Produksjonsingeniør

Petter Bakken
Produksjonsingeniør

Thor Inge Wilhelmsen
Produksjonsingeniør

Håkon Wilhelmsen
Produksjonsoperatør

Stian Øyvann
Produksjonsoperatør

Avdeling for Kvalitetskontroll

Bjørn Nordnes
Kvalitetskontrolleder

Marit Kristin Lund
Nestleder, Kvalitetskontroll

Emily Hauge
QA og QC Officer

Linda McKay
Kvalitetskontrollingeniør

Sibel Tektas
Kvalitetskontrollingeniør

Simen Snellingen
Kvalitetskontrollingeniør

Steffan Kvilhaug Kinn
Kvalitetskontrollingeniør

Ida Caroline Sneis Boger
Kvalitetskontrolloperatør

Avdeling for Forskning og Utvikling

Syed Nurrudin
Seniorforsker, Senior produksjonsingeniør

Gjermund Henriksen
Forskningsdirektør

Dag Erlend Olberg
Utviklingssjef og QP