Ansatte

Ansatte

Thor Audun Saga
Administrerende direktør

Vivi Høgstedt Strehl
Økonomisjef

Naresh Reddy
Driftsdirektør

Tom Andersen
Projektdirektør

Avdeling for IT og validering

Tina Solvang Tungen
IT- og valideringsleder

Marit Kristin Lund
Prosjektleder

Avdeling for Kvalitetssikring

Tove Igeland
Kvalitetssikringsleder

Emily Hauge
QA Officer og QP

Teknisk avdeling

Anne Toril Aalvik
Teknisk leder og strålevernkoordinator

Einar Mantor Iversen
Senioringeniør

Jan Rokne
Avdelingsingeniør

Ingeborg Sandaker
Syklotronoperatør

Christopher Olberg
Syklotronoperatør

Avdeling for Produksjon

Ørjan Leiknes Apeland
Produksjonsleder 

Einar Tovås
Nestleder, Produksjon

Geir Valen Pettersen
Produksjonsingeniør og HMS-koordinator

Henning Evensen
Produksjons- og QA-ingeniør

Marie Vigmostad
Produksjonsingeniør

Petter Bakken
Produksjonsingeniør

Thor Inge Wilhelmsen
Produksjonsingeniør

Håkon Wilhelmsen
Produksjonsingeniør

Stian Øyvann
Produksjonsingeniør

Avdeling for Kvalitetskontroll

Bjørn Nordnes
Kvalitetskontrolleder og QP

Linda McKay
Kvalitetskontrollingeniør

Sibel Tektas
Kvalitetskontrollingeniør

Simen Snellingen
Kvalitetskontrollingeniør

Steffan Kvilhaug Kinn
Kvalitetskontrollingeniør

Marthe Lid
Kvalitetskontrollingeniør

Ida Caroline Sneis Boger
Kvalitetskontrolloperatør

Janine Endsjø
Kvalitetskontrolloperatør

Avdeling for Forskning og Utvikling

Syed Nurrudin
Seniorforsker

Gjermund Henriksen
Forskningsdirektør

Dag Erlend Olberg
Utviklingssjef og QP